Vad är blodtryck?

Blodtrycket är ett mått på kraften som ditt hjärta använder för att pumpa runt blodet i kroppen. Blodtrycket mäts oftast i millimeter kvicksilver (mm Hg) och ges som två siffror och brukar definieras som det systoliska tryck, trycket när ditt hjärta trycker ut blod samt det diastoliska tryck, trycket när ditt hjärta vilar mellan slagen. Vi berättar mer om blodtryck.

Högt och lågt blodtryck

Att ha koll på blodtrycket och ta hjälp av exempelvis kyolic blodtryck är ett effektivt verktyg för en bättre livsresa. Högt blodtryck är ofta relaterat till ohälsosamma livsstilsvanor, som att röka, dricka för mycket alkohol, vara överviktig och inte träna tillräckligt. Om det inte behandlas kan högt blodtryck öka risken för att utveckla ett antal allvarliga långsiktiga hälsotillstånd, inklusive kranskärlssjukdom. Du riskerar också att skada blodkärlen i dina njurar eller ögon. Lågt blodtryck är mindre vanligt. Vissa läkemedel kan orsaka lågt blodtryck som en biverkning.

Att mäta blodtrycket

Blodtrycket mäts i millimeter kvicksilver, mm Hg. Det anges med två tal, till exempel 120/80 som uttalas 120 över 80. Det första talet anger övertrycket (systoliska) som uppstår när hjärtat drar ihop sig och pumpar ut blod. Det andra talet anger det undre trycket (distoliska). Då slappnar hjärtat av och fylls med nytt blod. Om ditt blodtryck till exempel är “140 över 90” eller 140/90 mmHg betyder det att du har ett systoliskt tryck på 140 mmHg och ett diastoliskt tryck på 90 mmHg.

Hur tänka kring resultatet?

Som en allmän guide brukar man säga att idealt blodtryck anses vara mellan 90/60 mmHg och 120/80 mmHg. Högt blodtryck anses vara 140/90 mmHg eller högre och lågt blodtryck anses vara under 90/60 mmHg. Hos barn ökar blodtrycket sakta när barnet blir äldre. En ettåring har ofta ett blodtryck kring 100/60 mm Hg, en femåring är blodtrycket ungefär 105/65, hos en tioåring 110/70 och hos en femtonåring 115/75.